Rákoskerti képviselo - Hatvani Zoltán

Rákoskerti, Szárazhegyi probléma térkép

 

 

(vázlatszerű leirat)

Családbarát lépések:
Játszóterek (Vida-dombi) őrzése és folyamatos karbantartása.
3-7 éveseknek tornaszoba a rezgő utcai, Százszorszép óvodába.
Nagycsaládosok támogatása a Rákoskerti művelődési házban megtartott Kakaó-matiné gyermekszínházi előadásokon..

Közlekedés:
Járdaépítés (évente min.: 450-500 m).
Csatornaépítés befejezését követően a földes utcák szórt bitumenes felületzárása. Zsigmond utca rendszeres gréderezése                

Közbiztonság:
A Rákoskert vasútállomás környékén rendszeres járőrözés (kábítószer értékesítés, autófeltörés, utcai „támadások” elkerülése érdekében). Egy új körzeti megbízotti iroda kialakításához szükséges előkészületek felmérése (Erzsébet krt. 102.)

Egészségügy, betegség megelőzés:
A Csongrád utcai gyermekorvosi és a védőnői rendelők fejlesztése.
Új orvosi rendelő kialakítása a Zrínyi utvában a régi, elavult helyett Rákoskerti cukorbetegek támogatása a RACUK-on keresztül.

Utcáink, tereink tisztaságáért:
Rákoskerti Parkőri Szolgálat támogatása.
A hiányzó vagy sérült utcanév-táblák pótlása egész Rákoskerten és kiemelten a Pesti út mentén. 
Őszi falevélgyűjtő zsákok osztása, házhozszállítása.

Zöld környezetünk védelme:                                                                                       
Rákoskert új főterének kialakítása.
Pesti úti mályvabokor sor pótlása, újraültetése. (Bodonyi és a Sáránd utca között)
Cseresznye-, meggy-, stb. fák pótlása.

Kultúra:
Köztéri szobrok, emléktáblák felállításának támogatása.
Rákoskerti művészek alkotásait bemutató kiállítások támogatása.
Magyar Kultúra Napjának támogatása.
A Rákoskerti Művelődési Ház bővítésének megterveztetése.
Rákoskerti Református és Katolikus templomok építésének támogatása.
Wass Albert és az Aradi vértanúk emléknapjának szervezésének támogatása.
Kerti Levél kiadásának támogatása. Támogatom, hogy találjunk új helyet a rákoscsabai Kossuth szobornak a Kossuth iskola udvarán.

Sport és hagyományőrzés:
A Rákoskerti Torna Kupa kiemelt támogatása.
Rákoskert Napjának megszerveztetése és támogatása a Platánfasoron.

Zajvédelem:
Lobbizás a Zsigmond utca melletti (azzal párhuzamos) véderdősáv telepítése és a zajvédőfal kiépítése érdekében az M0 körgyűrű végleges műszaki átadásáig.

2014. szeptember 1.

Rákoskerti probléma térkép

2010

(vázlatszerű leirat)

Családbarát lépések:
Játszóterek (Vida-dombi) őrzése és folyamatos karbantartása.
Baba-mama klub igény szerinti támogatása.
3-7 éveseknek tornaszoba a rezgő utcai, Százszorszép óvodába.
Nagycsaládosok támogatása a Kakaó-matiné gyermekszínházi előadásokon..

Közlekedés:
Járdaépítés (évente min.: 450-500 m).
Szigetcsép és a Szárazhegy utcákat összekötő utcák sokszor járhatatlan szakaszainak rendbetétele.
Szilárd burkolat (szórt bitumenes) megépítése a Csengés, Holdsugár, Bögöte, és a Dalnok utca hiányzó részén.
Gyalogátkelő jelek felfestetése a Pesti úton. (Sáránd és Olcsva utcáknál)
Vitatott forgalmi rendű kereszteződések közlekedési táblával való ellátása.

Közbiztonság:
Az állomás környékén rendszeres járőrözés (kábítószer értékesítés, autófeltörés, utcai „támadások” elkerülése érdekében).
Forgalomlassítás az aszfaltozott utcáinkban. (elsők között: Szigetcsép utca)(virágládákkal vagy forgalomlassító küszöbökkel).
Közvilágítás fejlesztése a rosszul megvilágított utcákban. (a lakók igényei alapján)

Egészségügy, betegség megelőzés:
A Csongrád utcai orvosi és a védőnői rendelők bővítése.
Rákoskerti cukorbetegek támogatása.

Civilek, helyi vállalkozók bevonása a döntés előkészítésbe:
Rugalmas időbeosztással működő fogadóórák (havi egy délelőtt, havi egy délután).
Időseknek, mozgásukban korlátozottaknak telefonon való bejelentkezés és egyeztetés után fogadóóra az érdeklődő lakásában.
Rákoskerti Polgári Kör és a helyi vállalkozók ajánlásait beépíteni a kerületrészt érintő javaslatokba, fejlesztésekbe.
Évi rendszerességgel megtartott Rákoskerti közmeghallgatás, vagy lakossági fórum.

Utcáink, tereink tisztaságáért:
Rákoskerti Parkőri Szolgálat támogatása.
Új szelektív hulladékgyűjtők kihelyeztetése, vagy a „háztól” történő elszállítás szorgalmazása.
A hiányzó vagy sérült utcanév-táblák pótlása egész Rákoskerten. 
Szelektív hulladékgyűjtők „kalodába” zárása a borogatások ellen.
Őszi falevélgyűjtő zsákok osztása, házhozszállítása.
Vizes árkok takarítása, karbantartása.

Zöld környezetünk védelme:
Pesti úti mályvabokor sor pótlása, újraültetése. (Bodonyi és a Sáránd utca között)
Cseresznye-, meggy-, stb. fák pótlása és karbantartása.

Kultúra:
Köztéri szobrok, emléktáblák felállításának támogatása.
Rákoskerti művészek alkotásait bemutató kiállítások támogatása.
Nyugdíjas klub tagjainak uszodabérlettel és aquafitness bérlettel való támogatása.
Magyar Kultúra Napjának támogatása.
A Rákoskerti Művelődési Ház bővítésének megterveztetése.
Rákoskerti Templom Alapítványt támogatva előrelépéseket elérni a templomépítés megkezdésének érdekében.
Wass Albert emléknap szervezésének támogatása.
Kerti Levél kiadásának támogatása.

Mozgáskorlátozottak támogatása:
A mozgásukban korlátozottak és idősek támogatása a kertjük rendben tartásában és a ház körüli munkákban (parkőri szolgálat bevonásával).

Sport és hagyományőrzés:
A Rákoskerti Torna Kupa kiemelt támogatása.
Rákoskert Napjának megszerveztetése és támogatása a Platánfasoron.
Szent István napi vigaszságok megszervezése (kerületi nagyrendezvény) a Vida-dombon.

Zajvédelem:
Lobbizás a Zsigmond utca melletti (azzal párhuzamos) véderdősáv telepítése és a zajvédőfal kiépítése érdekében az M0 körgyűrű végleges műszaki átadásáig.

És egy kis plusz:
Elektronikus kapcsolattartás a helyi lakossággal (hírlevél küldés a megadott e-mail címekre).
A rákoskerti intézmények Karácsonyi díszkivilágításának fejlesztése, bővítése .

Terveim közül a legnagyobb lélegzetvételű: (programom zászlóshajója)
A Zrínyi utcai üzletsor (Rákoskert főtere) környékének rendbetétele, szökőkutak, parkolók kialakítása.
A Rákoskerti Művelődési Ház külső homlokzat-felújításának befejezése és az intézmény bővítési lehetőségeinek feltárása.

2010. szeptember 1.

Rákoskerti probléma térkép

2006

Min kellene változtatni győzelem esetén: (vázlatszerű leirat)

Családbarát lépések:
2-6 éveseknek játszótér
Baba-mama klub támogatása
Családi napközibe járó rászoruló gyermekek családjának költségtámogatása
3-7 éveseknek tornaszoba a rezgő utcai óvodába
6-14 éveseknek kerékpártároló az iskolában
Focikapu és/vagy kosárpalánk a Vida-dombra   
Nagycsaládosok támogatása a Kakaó-matiné gyermekszínházi előadásokon

Közlekedés:
Járdaépítés (évente min.:450-500m)
Toldi Miklós utca (kanyon)  és a Görömböly utca sokszor járhatatlan szakaszainak rendbetétele   
Gyalogátkelő jelek felfestése a Pesti  és a Zrínyi úton, valamint a Rákoskert sugárúton
Vitatott forgalmi rendű kereszteződések közlekedési táblával való ellátása (Rákoskert sugárút-Bögöte utca, Postamester- Bodonyi utca, stb)

Közbiztonság:
Az állomás környékén rendszeres járőrözés (kábítószer értékesítés, autófeltörés, utcai „támadások” elkerülése érdekében)
Közvilágítás fejlesztése a rosszul megvilágított utcákban (Borzavár)

Egészségügy, betegség megelőzés:
Orvosi és a védőnői rendelők bővítése  
Rákoskerti cukorbetegek támogatása
„Westel” torony eltávolítása a leendő templom és játszótér széléről    

Civilek, helyi vállalkozók bevonása a döntés előkészítésbe:
Rugalmas időbeosztással működő fogadóórák (havi egy délelőtt, havi egy délután.)
Időseknek, mozgásukban korlátozottaknak telefonon való bejelentkezés és egyeztetés után fogadóóra az érdeklődő lakásában
Rákoskerti Polgári Kör és a helyi vállalkozók ajánlásait beépíteni a kerületrészt érintő javaslatokba, fejlesztésekbe.
Évi rendszerességgel megtartott Rákoskerti közmeghallgatás

Utcáink, tereink tisztaságáért:
Utcai szemetesek kihelyezése és rendszeres ürítése
Az országzászló és környékének rendbetétele
Pihenőpadok kihelyezése (országzászló mellé, Merzse-mocsár, Vida-domb)   
Szelektív hulladék gyűjtő környékének rendszeres takarítása  
"Parkőri" szolgálat (rendszeres fűnyírás, illegálisan elhelyezett szemét eltávolítása, parlagfű irtás)
Őszi falevélgyűjtés megoldása
Vizes árkok takarítása, karbantartása  

Zöld környezetünk védelme:
Pesti úti mályvabokor sor pótlása, újra ültetése
Cseresznye, meggy, stb. fák pótlása és karbantartása  
Zöld-nap rendezvényeinek támogatása
Merzse-mocsár védelme, kirándulóhellyé való fejlesztése

Kultúra:
Köztéri szobrok, emléktáblák felállításának támogatása
Rákoskerti művészek alkotásait bemutató kiállítások támogatása
Nyugdíjas klub tagjainak kirándulásszervezés (civilek, polgári körök bevonásával)
Magyar Kultúra Napjának támogatása
Rákoskerti Templom Alapítványt támogatva előrelépéseket elérni a templomépítés megkezdésének érdekében
Kerti Levél negyedéves kiadásának támogatása

Mozgáskorlátozottak támogatása:
A mozgásukban korlátozottak és idősek támogatása a kertjük rendben tartásában és a ház körüli munkákban (parkőri szolgálat bevonásával)

Sport:
A Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány által szervezett helytörténeti kerékpárverseny támogatása, fődíjának finanszírozása

Zajvédelem:
Lobbizás a Zsigmond utca melletti (azzal párhuzamos) véderdősáv telepítése érdekében az M0 körgyűrű átadásáig

És egy kis plusz:
Orvosi rendelő kerítésének rendbetétele  
A hiányzó vagy sérült utcanévtáblák pótlása egész Rákoskerten  
Elektronikus kapcsolattartás a helyi lakossággal (hírlevél küldés a megadott e-mail címekre)

Rákosmente fejlődésében a legfontosabb számomra:
A Rákos-patak medrének és környékének rendezése, futópálya és sétáló utak kialakítása
Kerületünk egyetlen, ma is működő uszodájának bővítése, élményparkká fejlesztése

2006. február 6.

<< Vissza a fooldalra

Keresés