Rákoskerti képviselő - Hatvani Zoltán

Beszámoló az elmúlt hat év eredményeiről

 

2012 október lett, ami azt jelenti, hogy immár hat éve vagyok Rákoskert önkormányzati képviselője, sőt két éve A Pesti út „másik oldaláról” is került a körzetemhez néhány utca, így mára már Szárazhegy, vagy a Panoráma lakópark is a választókerületemhez tartozik. Ez egy kicsit megnehezítette a munkámat, hiszen az első négy évben 1350, míg ma közel 2000 családdal kell a kapcsolatot tartanom. A kapcsolattartás legjobb eszköze a képviselői honlapom, amit próbálok frissen és naprakészen „üzemeltetni” és a helyi civil szervezetünk által kiadott Kerti Levél c. lokálpatrióta lap. E mellett továbbra is elérhető vagyok a Rákoskerti Művelődési Házban, ahol havonta két alkalommal tartok fogadóórát.
A második ciklusom közepén próbálom az elmúlt 6 év (2006. október – 2012. október) jelentősebb sikereit és kudarcait megemlíteni, amiben óriási szerepet játszott az országunkat sújtó gazdasági válság. E válság miatt egyre több helyinek nincsen munkája és ez sajnos meglátszik a mindennapjainkban is.
Sikerek, eredmények:

 • Rákoskert első játszóterének (Vida-domb) megépítése és folyamatos karbantartása
 • Rákoskerti Parkőri Szolgálat működése
 • Új utak építése (Toldi utca, Andráshida utca, Andrásfa utca, Postakocsi utca és Postamester utca)
 • Útfelújítások (Erzsébet krt., Nyomdász utca, Sáránd utca, Dalnok utca, Postakocsi utca és a Bodonyi utca)
 • Útstabilizációs utak kivitelezése (Perec utca, Tiszanána utca és Pásztortűz utca)
 • Szórt bitumenes utcák építése (Alsókörtvélyes utca, Bottyán utca, Fehértemplom utca, Kőrösszeg utca, Rákoskerti utca, Ráspoly utca, Aknász utca, Bartushegy utca, Pásztorfalva utca, Tiszanána utca, Borzavár utca, Pányva utca és a Görömböly utca)
 • Virágszigetek és virágpiramisok díszítik a kiteresedéseinket
 • 2012-ig az összes lehetséges helyre kikerültek a hiányzó közvilágítási lámpák
 • Minden évben közel 500 családnak szállítom házhoz a megrendelt lombzsákokat.
 • Megújult a Rákoskerti Idősek Klubja
 • A Kossuth Lajos Ált. iskolában is minden évben jelentős fejlesztéseket támogattam (kerékpártároló, kerítés, új tantermek kialakítása, szennyvízhálózatra történő rákötés, biztonságos lépcső a bejárat előtt, előtető, 50 férőhelyes parkoló, számítógép-hálózat fejlesztés, stb.)
 • Rákoskerti Művelődési Ház programjainak folyamatos támogatása és az épület fejlesztése (klíma, babakocsis feljáró, homlokzat és felirat megújítása, stb.)
 • Piroska és a Százszorszép Óvoda támogatása
 • Minden évben közvetlenül is kikérem a helyiek véleményét egy-egy az érintett lakosságot érintő kérdésben (helyi zászlóról, helyi busz útvonaláról, új BKV megálló létesítéséről, szelektív sziget megszüntetéséről és szabadtéri programok finanszírozásáról)
 • 6 új és mostanra már hivatalosan is engedélyezett gyalogos átkelő (zebra) a körzet forgalmas útjain
 • Közös gondolkozás a kerületvezetőkkel a leendő rákoskerti főtér megvalósítása érdekében. Itt a meglévő orvosi rendelő elbontásával és új építésével hoznánk létre új, közösségi teret.

Rákoskerten mindig azt mondták az emberek, hogy a kerület „mostohagyerekei” vagyunk, ezért jut kevés fejlesztés a körzetre, ezért volt mindig mindenben utolsó Rákoskert. Ezen a hangulaton csak úgy lehetett változtatni, ha sok-sok újdonságban első lett városrészünk. Ilyenek voltak a következők:

 • Kucorgó téri ügyfélszolgálati- és okmányiroda
 • Az első képviselői honlap, ami a tájékoztatásban nyújt segítséget a helyieknek
 • Az első zárt és őrzött játszótér, ami azóta már példa Rákosmentén
 • Kert nevű települések találkozója, ilyen rendezvény más városrészben eddig nem volt
 • Virágszigetek, és virágpiramisok minden nagyobb kiteresedésen
 • Lombzsákok házhozszállítás minden megrendelőnek
 • A kerület legszebb Idősek Klubja, ami az érdeklődő szépkorúak, idősek nappali ellátásában nyújt megoldást.
 • Nálunk indult el elsőként a háznál történő szelektív hulladékgyűjtés

Megvalósult beruházások térképpel >> itt<<
Városrészünk elmaradottságát a körzetem 30%-ára jellemző csatornázatlanság és az ebből következő szilárd útburkolat hiánya okozza. Bár az elmúlt 3 évben ezeknek az utcáknak a 90%-ban történt útjavítás, ez mégsem jelent aszfaltozott, szilárd útburkolatú utcát.

Kudarcokról is írok néhány sort, hiszen az elmúlt 6 évben sajnos ebből is jutott Rákoskertnek.

 • Nem sikerült megoldani a Csongrád utcában található orvosi és védőnői rendelők bővítését. Az elképzelések szerint csak 2011-ben, közérdekű felajánlásként fog megújulni a rendelő.
 • A folyamatos levelezések ellenére mai napig nem készültek el a BKV megállóiban a hiányzó utasvárók, csupán néhány új padot sikerült szerezni.
 • Nem sikerült a útfelület lezárása és ezzel az utca portalanítása a Perec és a Pásztortűz utcákban                                                                       
 • A Szigetcsép utca forgalomlassításával kapcsolatban is sok előrelépés történt, de a végleges és  megnyugtató forgalomcsillapításra még várnunk kell.
 • Egyre több egynyári virágot lopnak el a virágszigetekből, aminek a pótlására a nyár végén már nincs lehetőség


Itt ígérem meg Önöknek, hogy a pillanatnyi csalódások sem veszik el a kedvem, nem adom fel a kilincselést és a lobbyzást, így remélem a közeljövőben, megvalósulhatnak közös álmaink.
Beszámolóm végén fontos megemlíteni, hogy rengeteg fejlesztést a szintén rákoskerti képviselővel összefogva tudtam csak megvalósítani. Fohsz Tivadar minden ötletem és elképzelésem mellé odaállt és sok esetben csak a közös fellépésnek és összefogásnak köszönhetően jöhetett létre a megálmodott beruházás.

Köszönettel tartozom az önkormányzat vezetésének is, hiszen a költségvetésből több, évek óta váró fejlesztéshez biztosította a forrást. Riz Levente polgármester úr támogatása nélkül nem épülhetett volna fel többek között a Kossuth Iskola udvarán a 14 éve várt kerítés, és a Vida-dombi játszóterünk sem, valamint nem újulhatott volna meg a Rákoskerti Idősek Klubja sem.
Köszönöm, hogy elolvasták beszámolómat, továbbra is várom ötleteiket és észrevételeiket!


Budapest, 2012. október 3.

  Barátsággal: Hatvani Zoltán
                                                         Rákoskerti, szárazhegyi képviselő

Hat év eredményei számokkal szemléltetve:
Városfejlesztés, intézmény karbantartás

Új, jó minőségű járdák építése (2007-2012) 4400 méter
Aszfaltozott utak építése és felújítása (2007, 2008, 2009, 2010, 2011) 5325 méter
Szórt bitumenes útépítés a csatornázatlan területeken (2010, 2011, 2012) 3445 méter
Útstabilizációs útjavítás 3 utcában (2009) 1380 méter
P+R parkoló építése a Rákoskerti vasúti megálló mellett 75 férőhely
Rákoskerti Parkolók építése (Művelődési Ház, Göcsej ABC és a Kossuth iskola mellett) 42 férőhely
Gyalogátkelőhelyek felfestetése a Pesti úton és a Rákoskert sugárúton 5 db
Szikkasztó-, vizesárok építés és karbantartás 7 helyen
VIDA-dombi játszótér megvalósítása és karbantartása 31 millió
Rákoskerti Művelődési Ház külső homlokzatának felújítása, illetve 2008-2010
az új előtető és babakocsis (gazdasági) feljáró átadása 2012
Rákoskerti Művelődési Ház nagytermének hűtése, klimatizálása 2007
Kossuth Lajos Általános Iskola udvarán kerékpártároló építése 2007
Kossuth Lajos Általános Iskola udvarán labdafogó kerítés építése 2008
Kossuth Lajos Általános Iskola udvarán álló "kisház" felújítása 2010
Százszorszép Óvoda rendszeres támogatása 2006-2010
Kossuth Lajos Iskola bejárata fölött esőfogó létesítésének finanszírozása 2010
Közbiztonság
Kerületi Rendőrség támogatása Minden évben
Rákoskerti körzeti megbízotti rendszer kidolgozásának támogatása 2009
Közvilágítás fejlesztés minden évben 4-5 lámpa
Delta Polgárőrség rendszeres támogatása minden évben
Kapcsolattartás a helyiekkel
Rendszeres fogadóórák (délelőtt, délután és igény esetén lakáson is) folyamatosan
Rendszeres részvétel a Kossuth Lajos Ált. Iskolában működő Iskolaszék ülésein 2006 és 2012 között
Idősek klubja érdekegyeztető fórumán való részvétel 2006 és 2012 között
Kucorgó téri okmányiroda megnyitásának támogatása 2008.06.25.
Kapcsolattartás a képviselői honlapon is több mint 16.000 klikkelés
Közterület karbantartás, köztisztaság fejlesztés
Utcai padok kihelyezése 8 db
Utcai szemetesek kihelyezése és azok ürítésének megszervezése 24 db
közterületeink rendszeres kaszálása, locsolása 15 helyszín
Lombzsák osztás akár házhoz szállítva minden év őszén
4 virágsziget és 3 virágpiramis megépítése és gondozása
"Országzászló" környékének rendbehozatala és gondozása 2008
Környezetvédelem
6 év alatt 290 db fa elültetése
850 tő cserje elültetése
Rákoskerti Parkőri Szolgálat létrehozása és működtetése folyamatosan
Zöldhulladék begyűjtés, darálás megszervezése minden év tavaszán
Kultúra 
Rákoskert Napja a Platánfasoron 5 alkalommal
Vida-dombon megrendezett Szent István Napi ünnepség 6 alkalommal
Wass Albert szobor felállításának finanszírozása és a Wass Emléknap támogatása 2008 és azóta évente
Mindenki Karácsonya 6 alkalommal
Kerti Levél kiemelt támogatása 6 alkalommal/év
"KERT" nevű települések találkozója (első alkalom 2008-Rákoskerten)
Rákoskerti Dalos Klub támogatása Évente, folyamatosan
Ascher Oszkár színház kiemelt támogatása 2009, 2011, 2012
Szoros, napi együttműködés a Rákoskerti Művelődési Házzal
Sport és hagyományőrzés
Rákoskerti Torna Kupa kiemelt támogatása Kossuth Lajos Iskolában
Kárpát-medencei rovásíró verseny és sportnap támogatása Zrínyi Miklós Iskolában
Rákoskerti intézmények Karácsonyi díszkivilágítása 2009-2011
Helyi különlegességek, extrák
Nagycsaládos gyerekeknek ingyenes előadások a Rákoskerti Művelődési Házban folyamatosan
Rákoskerti zászló magterveztetése és 8 helyen való elhelyezése (Kossuth Iskola, Wass Albert tér, Zrínyi utcai orvosi rendelő, Vasútállomás, Rákoskerti Művelődési Ház, Százszorszép Óvoda, Vida-domb, Csongrád utcai orvosi rendelő)
Mindig hívható képviselői telefonszám 06/30 944-0203
Képviselői honlap (ahol minden a tevékenységemhez köthető dolog dokumentálva van) 2008.01.01.-től
197. vasútbusz beindítása, ami helyi járatként is üzemel 2010.augusztusától

<< Vissza a főoldalra

Keresés

   

Legfrissebb híreink: