Rákoskerti képviselő - Hatvani Zoltán

Szennyvízszállítás a csatornázatlan utcákból   - Hírlevél

 

FTSZV

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Új szabályok a fővárosi lakossági szennyvízszállításban

Budapest, 2013. március 8., péntek (MTI) – Ismét új szabályok léptek életbe a fővárosi lakossági szennyvízszállításra vonatkozóan
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet értelmében a szippantott szennyvíz elszállítását fővárosi közszolgáltatóként a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi (FTSZV) Kft. végzi. Az új rendszerben a vízfogyasztás alapján, a vízszámlával együtt kell fizetni azoknak, akiknek az ingatlanja csak részlegesen vagy egyáltalán nem csatornázott. A szolgáltatás díja 2013-ban változatlanul 337,70 Ft + áfa köbméterenként.
Hasonlóan az előző évhez, idén is átmeneti megoldásként lehetőség van arra, hogy a díjat az átvett folyékony hulladék mennyisége alapján állapítsák meg. Az erre vonatkozó igényt az FTSZV Kft. ügyfélszolgálati irodáján (FVM Zrt.) lehet személyesen leadni 2013. március 11. és március 29. között. Az ügyfélszolgálati iroda pontos címe megtalálható az FTSZV Kft. honlapján (http://www.ftszv.hu/kapcsolat/elerhetosegek.html).
Az ügyintézéshez az alábbi dokumentumokra van szükség: egy hónapnál nem régebbi, az ingatlan tulajdonlását igazoló dokumentum, továbbá Közgyűlési határozat társasházak esetén, valamint hivatalos meghatalmazás, amennyiben az eljáró személy eltér az igénylő személyétől.
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a fenti átjelentkezési kérelmet csak azon ingatlanok esetében áll módjában az FTSZV Kft.-nek befogadni, ahol nincs lehetőség a közcsatornára kötésre!

Budapest, 2013. március 8.

 

Budapesti Városüzemeltetési Központ Kommunikációs és PR Igazgatóság
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Kereskedelmi és Marketing Osztály

 

******************************

ÚJ HELYSZÍNEN AZ FTSzV Kft.
személyes ügyfélszolgálata!

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. személyes ügyfélszolgálata 2012. július 2-tól új helyszínen, meghosszabbított nyitva tartással működik a Fővárosi Vízművek Zrt. ügyfélszolgálati irodájában, megkönnyítve ezzel a vízfogyasztáshoz kapcsolódó minden típusú ügyintézést.

Cím: 1134 Budapest, Váci út 23-27.
(Bejárat a Dózsa György út felől)

Ügyfélszolgálati irodánkban hétfőtől péntekig az alábbi időpontokban állunk Ügyfeleink rendelkezésére:

Hétfő:          8-20
Kedd:          8-17
Szerda:       8-17
Csütörtök:  8-17
Péntek:       8-14

******************************

FTSZV KÖZLEMÉNYE:

A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi (FTSzV) Kft. tájékoztatja az érintett lakosokat, hogy 2012. május 7. napjától az eddig ingyenesen hívható 80/55 00 55 telefonszám helyett az ügyfelek - a szippantós autók megrendelését - egy új, 40/55 00 55 számon tehetik meg.

 A változás miatt a 80-as előhívójú telefonszámon várhatóan még 2 hónapig fogadják a hívásokat, ahol az ügyfelek tájékoztatást kapnak az új számról.

Budapest 2012.05.07.

******************************

Új szabályok a fővárosi lakossági szennyvízszállításban

Budapest, 2012. március 13., kedd (MTI) - Új szabályok léptek életbe a fővárosi lakossági szennyvízszállításra vonatkozóan.
A BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK) tájékoztatása szerint a szippantott szennyvíz elszállítását fővárosi közszolgáltatóként a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi (FTSZV) Kft. és szerződött partnerei végzik. Az új rendszerben a vízfogyasztás alapján, a vízszámlával együtt kell fizetni azoknak, akiknek az ingatlanja csak részlegesen vagy egyáltalán nem csatornázott. A díj nettó 337,70 forint
köbméterenként.
Az első évben, azaz 2012. március elsejétől 2013. március elsejéig, átmeneti megoldásként lehetőség van arra, hogy a díjat az átvett folyékony hulladék mennyisége alapján állapítsák meg. Az erre vonatkozó igényt az FTSZV Kft. ügyfélszolgálati irodáin (melyek a FŐTÁV ügyfélszolgálati irodáin belül találhatóak) lehet személyesen jelezni, március 19-től április 13-ig. Az ügyfélszolgálati irodák címei megtalálhatóak az FTSZV Kft. honlapján (http://ftszv.hu/kapcsolat/elerhetosegek.html).
Az ügyintézéshez az alábbi dokumentumokra van szükség: egy hónapnál nem régebbi, az ingatlan tulajdonlását igazoló dokumentum, továbbá a Fővárosi Csatornázási Művek igazolása, mely azt bizonyítja, hogy az ingatlant nincs lehetőség rákötni a közcsatorna hálózatra (ezt az igazolást az FTSZV Kft. együttműködve a Fővárosi Csatornázási Művekkel le tudja hívni), valamint egy, az FTSZV Kft. által kiállított, szennyvíz elszállítását
igazoló számlára.
2013. március elseje után már csak az ivóvízfogyasztáson alapuló elszámolásra lesz lehetőség.

2012. március 13., Budapest
Szűcs Panni
szóvivő
BVK Holding Zrt.

******************************

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A Budapesten végzett lakossági szennyvízszállítás rendjében és a szolgáltatás díjának elszámolásában 2012. január 1-től több változás lép életbe.
A folyékony lakossági szennyvízszállítás – mint közszolgáltatás – ellátására az Európai Unió 842/2005/EK. (2005. XI. 29.) irányelvei az irányadók. Az ezzel összhangban kiadott 64/2008. (III. 28.) sz. kormányrendelet kimondja, hogy a lakossági szennyvízszállítás a csatornázással azonos közszolgáltatási tevékenységnek minősül. Ezt a szolgáltatást a Közszolgáltatói Keretszerződésén belül a Fővárosi Önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi (FTSZV) Kft. látja el Budapesten. 2012. január 1-től pedig a jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelve, a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) és a 2595/2011.(IX.21.) Főv.Kgy.határozat alapján 59/2011 számú Fővárosi Közgyűlési rendeletnek érvényt szerezve kizárólag az FTSZV Kft. végezheti a lakossági folyékony hulladék elszállítását Budapesten. Ezzel tehát több éves mulasztást pótolva eleget teszünk az Európai Unió által megszabott és hazánk által vállalt jogi kötelezettségnek.
A másik módosítás, hogy a szennyvíztisztítás díját a jövőben az ingatlanon keletkezett és nem az onnan elszállíttatott folyékonyhulladék mennyisége alapján határozzuk meg. Ennek alapját az adott ingatlanon fogyasztott és a Fővárosi Vízművek Zrt. által mért vízmennyiség képezi. A folyékony szennyvízszállítás díja vízköbméterenként 337,70 forint +ÁFA lesz. A díjszámításban, a vízfogyasztáshoz hasonlóan, az arra jogosultaknál érvényesítjük a különböző (pl. locsolási) kedvezményeket. A szennyvízszállítás díját 2012. január elsejétől számítjuk, és kéthavi rendszerességgel számlázzuk ügyfeleinknek. Az első szolgáltatási díjról szóló számla 2012. március elején érkezik meg az ingatlantulajdonosokhoz.
A módosítások célja, hogy Budapest érintett területein az ott lakók érdekeit szolgálva, a környezetet kímélve, a közös felelősségvállalást érvényesítve, rendezett és szabályozott körülmények között történjen a szennyvízszállítás. Ezek a változások mindazokat a fővárosi ingatlantulajdonosokat érintik, akiknek ingatlana a szennyvízhálózatra nincs, vagy csak részlegesen van csatlakozva, és ott szennyvíz keletkezik. De mindazoknak az érdekeit szolgálják, akik azt akarják, hogy otthonuk környezete és Budapest tiszta, rendezett legyen.
A változtatásoknak köszönhetően egész Budapesten szabályozottá válik a lakossági folyékony hulladék kezelése, a vízfogyasztás alapú számítással pedig egységessé válik a számlázás és díjfizetés rendje. Így minden, a szabályozott szennyvíztisztításba eddig be nem vont ingatlantulajdonos érdekeltté és jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére. Ezáltal a folyékony hulladék elszállításának költségei arányosabban oszlanak meg a szolgáltatást igénybe vevők között, így e téren is jobban érvényesül a közös felelősségvállalás.
Bízunk abban, hogy szolgáltatásainkkal és a módosításokkal az eddigieknél is hatékonyabban tudjuk szolgálni Budapest lakóit és a környezet védelmét. Egyben reméljük, hogy az érintettek többsége – megismerve a változtatások célját, majd látva azok eredményét – nem csak ügyfelünk, hanem partnerünk lesz ebben.
A változásokkal és azok részleteivel kapcsolatban a következő hetekben további tájékoztatást küldünk minden érintettnek. További információért, kérjük, hívja ingyenes zöld számunkat, a 06-80-55-00-55-öt, vagy látogasson el honlapunkra, a www.ftszv.hu oldalra!

Budapest, 2011. november 4.
Fővárosi Önkormányzat

<< Vissza a főoldalra

Keresés

   

Legfrissebb híreink: