Rákoskerti képviselő - Hatvani Zoltán

Szennyvízszállítás a csatornázatlan utcákból   

 

FTSZV

Hírlevél

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Új szabályok a fővárosi lakossági szennyvízszállításban

Budapest, 2013. március 8., péntek (MTI) – Ismét új szabályok léptek életbe a fővárosi lakossági szennyvízszállításra vonatkozóan
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet értelmében a szippantott szennyvíz elszállítását fővárosi közszolgáltatóként a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi (FTSZV) Kft. végzi. Az új rendszerben a vízfogyasztás alapján, a vízszámlával együtt kell fizetni azoknak, akiknek az ingatlanja csak részlegesen vagy egyáltalán nem csatornázott. A szolgáltatás díja 2013-ban változatlanul 337,70 Ft + áfa köbméterenként.
Hasonlóan az előző évhez, idén is átmeneti megoldásként lehetőség van arra, hogy a díjat az átvett folyékony hulladék mennyisége alapján állapítsák meg. Az erre vonatkozó igényt az FTSZV Kft. ügyfélszolgálati irodáján (FVM Zrt.) lehet személyesen leadni 2013. március 11. és március 29. között. Az ügyfélszolgálati iroda pontos címe megtalálható az FTSZV Kft. honlapján (http://www.ftszv.hu/kapcsolat/elerhetosegek.html).
Az ügyintézéshez az alábbi dokumentumokra van szükség: egy hónapnál nem régebbi, az ingatlan tulajdonlását igazoló dokumentum, továbbá Közgyűlési határozat társasházak esetén, valamint hivatalos meghatalmazás, amennyiben az eljáró személy eltér az igénylő személyétől.
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a fenti átjelentkezési kérelmet csak azon ingatlanok esetében áll módjában az FTSZV Kft.-nek befogadni, ahol nincs lehetőség a közcsatornára kötésre!

Budapest, 2013. március 8.

 

Budapesti Városüzemeltetési Központ Kommunikációs és PR Igazgatóság
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Kereskedelmi és Marketing Osztály

 

******************************

ÚJ HELYSZÍNEN AZ FTSzV Kft.
személyes ügyfélszolgálata!

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. személyes ügyfélszolgálata 2012. július 2-tól új helyszínen, meghosszabbított nyitva tartással működik a Fővárosi Vízművek Zrt. ügyfélszolgálati irodájában, megkönnyítve ezzel a vízfogyasztáshoz kapcsolódó minden típusú ügyintézést.

Cím: 1134 Budapest, Váci út 23-27.
(Bejárat a Dózsa György út felől)

Ügyfélszolgálati irodánkban hétfőtől péntekig az alábbi időpontokban állunk Ügyfeleink rendelkezésére:

Hétfő:          8-20
Kedd:          8-17
Szerda:       8-17
Csütörtök:  8-17
Péntek:       8-14

******************************

FTSZV KÖZLEMÉNYE:

A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi (FTSzV) Kft. tájékoztatja az érintett lakosokat, hogy 2012. május 7. napjától az eddig ingyenesen hívható 80/55 00 55 telefonszám helyett az ügyfelek - a szippantós autók megrendelését - egy új, 40/55 00 55 számon tehetik meg.

 A változás miatt a 80-as előhívójú telefonszámon várhatóan még 2 hónapig fogadják a hívásokat, ahol az ügyfelek tájékoztatást kapnak az új számról.

Budapest 2012.05.07.

******************************

Új szabályok a fővárosi lakossági szennyvízszállításban

Budapest, 2012. március 13., kedd (MTI) - Új szabályok léptek életbe a fővárosi lakossági szennyvízszállításra vonatkozóan.
A BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK) tájékoztatása szerint a szippantott szennyvíz elszállítását fővárosi közszolgáltatóként a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi (FTSZV) Kft. és szerződött partnerei végzik. Az új rendszerben a vízfogyasztás alapján, a vízszámlával együtt kell fizetni azoknak, akiknek az ingatlanja csak részlegesen vagy egyáltalán nem csatornázott. A díj nettó 337,70 forint
köbméterenként.
Az első évben, azaz 2012. március elsejétől 2013. március elsejéig, átmeneti megoldásként lehetőség van arra, hogy a díjat az átvett folyékony hulladék mennyisége alapján állapítsák meg. Az erre vonatkozó igényt az FTSZV Kft. ügyfélszolgálati irodáin (melyek a FŐTÁV ügyfélszolgálati irodáin belül találhatóak) lehet személyesen jelezni, március 19-től április 13-ig. Az ügyfélszolgálati irodák címei megtalálhatóak az FTSZV Kft. honlapján (http://ftszv.hu/kapcsolat/elerhetosegek.html).
Az ügyintézéshez az alábbi dokumentumokra van szükség: egy hónapnál nem régebbi, az ingatlan tulajdonlását igazoló dokumentum, továbbá a Fővárosi Csatornázási Művek igazolása, mely azt bizonyítja, hogy az ingatlant nincs lehetőség rákötni a közcsatorna hálózatra (ezt az igazolást az FTSZV Kft. együttműködve a Fővárosi Csatornázási Művekkel le tudja hívni), valamint egy, az FTSZV Kft. által kiállított, szennyvíz elszállítását
igazoló számlára.
2013. március elseje után már csak az ivóvízfogyasztáson alapuló elszámolásra lesz lehetőség.

2012. március 13., Budapest
Szűcs Panni
szóvivő
BVK Holding Zrt.

******************************

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A Budapesten végzett lakossági szennyvízszállítás rendjében és a szolgáltatás díjának elszámolásában 2012. január 1-től több változás lép életbe.
A folyékony lakossági szennyvízszállítás – mint közszolgáltatás – ellátására az Európai Unió 842/2005/EK. (2005. XI. 29.) irányelvei az irányadók. Az ezzel összhangban kiadott 64/2008. (III. 28.) sz. kormányrendelet kimondja, hogy a lakossági szennyvízszállítás a csatornázással azonos közszolgáltatási tevékenységnek minősül. Ezt a szolgáltatást a Közszolgáltatói Keretszerződésén belül a Fővárosi Önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi (FTSZV) Kft. látja el Budapesten. 2012. január 1-től pedig a jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelve, a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) és a 2595/2011.(IX.21.) Főv.Kgy.határozat alapján 59/2011 számú Fővárosi Közgyűlési rendeletnek érvényt szerezve kizárólag az FTSZV Kft. végezheti a lakossági folyékony hulladék elszállítását Budapesten. Ezzel tehát több éves mulasztást pótolva eleget teszünk az Európai Unió által megszabott és hazánk által vállalt jogi kötelezettségnek.
A másik módosítás, hogy a szennyvíztisztítás díját a jövőben az ingatlanon keletkezett és nem az onnan elszállíttatott folyékonyhulladék mennyisége alapján határozzuk meg. Ennek alapját az adott ingatlanon fogyasztott és a Fővárosi Vízművek Zrt. által mért vízmennyiség képezi. A folyékony szennyvízszállítás díja vízköbméterenként 337,70 forint +ÁFA lesz. A díjszámításban, a vízfogyasztáshoz hasonlóan, az arra jogosultaknál érvényesítjük a különböző (pl. locsolási) kedvezményeket. A szennyvízszállítás díját 2012. január elsejétől számítjuk, és kéthavi rendszerességgel számlázzuk ügyfeleinknek. Az első szolgáltatási díjról szóló számla 2012. március elején érkezik meg az ingatlantulajdonosokhoz.
A módosítások célja, hogy Budapest érintett területein az ott lakók érdekeit szolgálva, a környezetet kímélve, a közös felelősségvállalást érvényesítve, rendezett és szabályozott körülmények között történjen a szennyvízszállítás. Ezek a változások mindazokat a fővárosi ingatlantulajdonosokat érintik, akiknek ingatlana a szennyvízhálózatra nincs, vagy csak részlegesen van csatlakozva, és ott szennyvíz keletkezik. De mindazoknak az érdekeit szolgálják, akik azt akarják, hogy otthonuk környezete és Budapest tiszta, rendezett legyen.
A változtatásoknak köszönhetően egész Budapesten szabályozottá válik a lakossági folyékony hulladék kezelése, a vízfogyasztás alapú számítással pedig egységessé válik a számlázás és díjfizetés rendje. Így minden, a szabályozott szennyvíztisztításba eddig be nem vont ingatlantulajdonos érdekeltté és jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére. Ezáltal a folyékony hulladék elszállításának költségei arányosabban oszlanak meg a szolgáltatást igénybe vevők között, így e téren is jobban érvényesül a közös felelősségvállalás.
Bízunk abban, hogy szolgáltatásainkkal és a módosításokkal az eddigieknél is hatékonyabban tudjuk szolgálni Budapest lakóit és a környezet védelmét. Egyben reméljük, hogy az érintettek többsége – megismerve a változtatások célját, majd látva azok eredményét – nem csak ügyfelünk, hanem partnerünk lesz ebben.
A változásokkal és azok részleteivel kapcsolatban a következő hetekben további tájékoztatást küldünk minden érintettnek. További információért, kérjük, hívja ingyenes zöld számunkat, a 06-80-55-00-55-öt, vagy látogasson el honlapunkra, a www.ftszv.hu oldalra!

Budapest, 2011. november 4.
Fővárosi Önkormányzat

Ügyfélszolgálat GYIK

1. MI VÁLTOZIK PONTOSAN?

1.1. Változik a díjszámítás módja.
A szennyvíztisztítás díját a jövőben az ingatlanon keletkezett és nem az onnan elszállíttatott folyékony szennyvíz mennyisége alapján határozzuk meg. Ezt legegyszerűbben és leghatékonyabban az ingatlanon elhasznált ivóvíz
mennyiségét mérve lehet megtenni. Ugyanúgy, mint a csatornahasználati díjak esetében, aminek alapja szintén a Fővárosi Vízművek Zrt. által mért vízfogyasztás. A díjszámításban, a vízfogyasztáshoz hasonlóan, az arra jogosultaknál
érvényesítjük a különböző (pl. locsolási) kedvezményeket.
1.2. Változik a szolgáltatás jogi szabályozása is.
Mostantól kizárólag egyetlen közszolgáltató cég, vállalatunk, az FTSZV végezheti a lakossági "szippantott" szennyvízszállítást. Erre részben azért van szükség, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben csak szabályozottan, átláthatóan, ellenőrzött és környezetkímélő módon történhessen a folyékony hulladék szállítása és kezelése.
1.3. Változik a fizetés módja: nincs többé készpénzes fizetés!
Az új rendszerben nem a helyszínen, készpénzben, hanem átutalással vagy postai csekken lehet fizetni kéthavonta. Az elszámolás alapja a vízfogyasztás: ott, ahol több vizet fogyasztanak, több szennyvíz is keletkezik, ezért többet is kell fizetni. Aki viszont kevesebb vizet fogyaszt, az a szennyvízkezelésért is kevesebbet fizet.

2. ENGEM ÉRINTENEK A MÓDOSÍTÁSOK?

Amennyiben az Ön ingatlana csak részlegesen csatornázott, vagy egyáltalán nincs csatornázva, akkor Önt is érintik a változások.
Budapesten az ingatlanok alig 5 százalékán, jellemzően a külső kerületek egyes részein megoldatlan a csatornázás. Ez mintegy 47 ezer ingatlant jelent, ezek tulajdonosait érintik a változások. Ugyanakkor mindenki érintett, akinek lakókörnyezetében eddig problémát okozott a szennyvíz elszállítása vagy gondatlan kezelése.

3. MENNYIT KELL MAJD FIZETNI A SZENNYVÍZ ELSZÁLLÍTÁSÁÉRT?

A szennyvízszállítás díja 2012.január 1-től 337,70 Ft+Áfa köbméterenként. A vízfogyasztás alapján fizetendő szennyvízszállítási díj tehát háztartásonként jelentősen eltérhet. Aki kevesebb vizet használ, az a szennyvízkezelésért is kevesebbet fizet.
Az átlagos vízhasználati szokásokat és a háztartások adottságait figyelembe véve a legtöbb érintett esetében nem kell jelentős költségnövekedésre számítani a szippantás díjához képest. Egyértelmű előny azonban, hogy ezt a díjat kéthavonta fogjuk kiszámlázni, így a felmerülő költségek jóval tervezhetőbbek lesznek.

4. MOST AKKOR TÖBBET VAGY KEVESEBBET KELL FIZETNI?

A fizetendő díj háztartásonként jelentősen eltérhet. Aki kevesebb vizet használ, az a szennyvízkezelésért is kevesebbet fizet. Az átlagos vízhasználati szokásokat és a háztartások adottságait figyelembe véve a legtöbb érintett esetében nem kell jelentős költségnövekedésre számítani a szippantás díjához képest. Egyértelmű előny azonban, hogy ezt a díjat kéthavonta fogjuk kiszámlázni, így a felmerülő költségek jóval tervezhetőbbek lesznek.

5. HONNAN TUDJÁK, HOGY MENNYI SZENNYVÍZ KELETKEZIK NÁLAM?

A vízfogyasztást vesszük alapul, így határozzuk meg a kiszámlázandó összeget. A szennyvíztisztítás díját a jövőben az ingatlanon keletkezett és nem az onnan elszállíttatott folyékonyhulladék mennyisége alapján határozzuk meg. Ezt legegyszerűbben és leghatékonyabban az ingatlanon elhasznált víz mennyiségét mérve lehet megtenni. Ugyanúgy, mint a csatornahasználati díjak esetében, aminek alapja szintén a Fővárosi Vízművek Zrt. által mért vízfogyasztás. A díjszámításban, a vízfogyasztáshoz hasonlóan, az arra jogosultaknál érvényesítjük a különböző (pl. locsolási) kedvezményeket.

6. HOGYAN KELL MOSTANTÓL FIZETNEM A SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁSÉRT

Az új rendszerben nem a helyszínen, készpénzben, hanem átutalással vagy postai csekken lehet fizetni kéthavonta. Ez a biztonságos és egyben tisztességes elszámolás garanciája. A változás eredményeként mindkét fél számára igazolható, átlátható és kiszámítható lesz a díjfizetés. 2012. január 1-től már a vízfogyasztás alapján határozzuk meg a szennyvízszállítás díját. Tekintve, hogy közszolgáltatásról van szó, és ezt egyedül vállalatunk végezheti, nincs szükség külön szerződéskötésre köztünk és a szolgáltatás igénybevevője között. Az új díjszámítás alapján kiállított első számlát 2012. március elejétől kapja majd meg Ön is.

7. AKKOR MOSTANTÓL NE HÍVJAK SZIPPANTÓT?

De igen, amennyiben megtelt az emésztő, ugyanúgy hívni lehet és kell a szippantóst, mint eddig, csak ügyelni kell arra, hogy kit hív !
2012 januárjától kizárólag vállalatunk, az FTSZV és a velünk együttműködő partnercégek végezhetik ezt a szolgáltatást.
Tehát a lényeg: ne fizessen a szippantásért a helyszínen, mert annak díját kéthavonta automatikusan számlázzuk Önnek. Ha bárki pénzt kér a szippantásért, azt bizonyosan nem mi bíztuk meg.

8. KIVEL SZIPPANTATHATOK MOSTANTÓL?

2012 januárjától kizárólag vállalatunk, az FTSZV és a velünk együttműködő partnercégek végezhetik ezt a szolgáltatást.
Tehát a lényeg: ne fizessen a szippantásért a helyszínen, mert annak díját kéthavonta automatikusan számlázzuk Önnek. Ha bárki pénzt kér a szippantásért, azt bizonyosan nem mi bíztuk meg.

9. ELŐFORDULHAT, HOGY KÉTSZER FIZETEK A SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁSÉRT?

Csak akkor, ha 2012. januártól nem az FTSZV-vel vagy szerződött partnerünkkel szállítatja a szennyvizet. Ezt a tevékenységet mostantól csak vállalatunk, az FTSZV munkatársai és a velünk együttműködő partnercégek végzik el a
kéthavonta kiszámított díj ellenében! Ha szeretné elszállítatni, szippantatni a szennyvizet, ne hívjon ki más szolgáltatót. Tehát azt kell megjegyezni, hogy a helyszínen nem kell fizetni, csak a kéthavonta kiállított csekket kell befizetni. Ha
bárki pénzt kér a szippantásért, azt bizonyosan nem mi bíztuk meg.

10. MIKOR LÉPNEK ÉLETBE AZ ÚJ SZABÁLYOK?

2012. január 1-től már a vízfogyasztás alapján határozzuk meg a szennyvízszállítás díját. Tekintve, hogy közszolgáltatásról van szó, és ezt egyedül vállalatunk végezheti, nincs szükség külön szerződéskötésre köztünk és a szolgáltatás igénybevevője között. Az új díjszámítás alapján kiállított első számlát 2012. március elején kapják meg ügyfeleink. Valamennyi érintett ingatlantulajdonos cégünktől érkező márciusi számlalevél mellett pontos tájékoztatást is kap a változásokról.

11. MIÉRT VÁLTOZTATTAK AZ EDDIGI RENDSZEREN?

Ez egyrészt uniós és környezetvédelmi előírás. Hazánk az EU-csatlakozáskor jogszabályban külön vállalta, hogy az érintett területeken is az európai környezetvédelmi előírásoknak megfelelő módon és minőségben biztosítja a szennyvízszállítást.
De a változás mindannyiunk érdeke, mert a szennyvízkezelés rendezettebb, a környezet pedig tisztább lesz. Eddig ugyanis sokan nem megfelelően kezelték és szállíttatták el a szennyvizet. Emiatt nagyon nagy volt a környezetszennyezés és jelentős egészségügyi kockázatok is felmerültek. A rendezetlen viszonyok miatt gyakran előfordult, hogy a szolgáltatók, vagyis a szippantósok sem kezelték gondosan a folyékony hulladékot, ami gyakran a földekre, erdőkbe, patakokba került, ott szennyezve tovább a környezetet.

12. KAPHATOK-E LOCSOLÁSI KEDVEZMÉNYT? HOGYAN IGÉNYELHETEM?

Lehetőség van arra, hogy a fogyasztók és a szolgáltatók írásbeli megállapodása alapján az elkülönített locsolási vízhasználatot az e célra telepített mellékvízmérőn mérjék. Az így mért vízhasználat nem kerül figyelembe vételre a keletkezett szennyvíz meghatározásánál. A mellékvízmérő telepítésének részletes feltételeiről 2012. január 1-jét követően a Fővárosi Vízművek Zrt. és az FTSZV Kft. honlapján és ügyfélszolgálatain tájékozódhat.

13. HOL TALÁLOM MEG A VONATKOZÓ RENDELETET?

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011 (X.12) Fővárosi Közgyűlési rendelet a Budapest Portálon az alábbi linken megtalálható:
http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=einf_onkrend
Budapest Portál => e-információ szabadság-közérdekű adatok => tevékenységre vonatkozó adatok => alaptevékenységet meghatározó jogszabályok

14. Mi a helyzet akkor, ha többször kell szippantani és a szippantott mennyiség meghaladja a fogyasztott vízmennyiséget? (Ennek oka lehet a talajvíz beszivárgása vagy esővíz befolyása az emésztőbe.) Ebben az esetben a szippantásért ugyanannyit kell fizetni, mint máskor?

2012. december 31-ig a vízfogyasztás mérőn mért mennyiséget meghaladó szolgáltatási igény után nem kell fizetni. 2013. január 1-jét követően a vízfogyasztás feletti mennyiségét fizetni kell, melynek aktuális díjtételét a Fővárosi Közgyűlés határozatában szabályozza.

15. Korlátlan mennyiségben szállítják-e el a szennyvizet?

A szabályozás alapján annyi szennyvízet tud elszállítani az FTSZV, amennyi vízfogyasztás történt az ingatlanon. (10 m3 vízfogyasztás esetén 10 m3 "szippantott" szennyvízszállítás) 2013. január 1-jét követően a vízfogyasztás feletti mennyiségét fizetni kell, melynek aktuális díjtételét a Fővárosi Közgyűlés határozatában szabályozza. 2013.január 1-ig haladékot kaptak az ingatlantulajdonosok, hogy megfeleljenek ezen műszaki és környezetvédelmi előírásoknak, ezért addig a vízfogyasztás feletti többlet szennyvíz elszállítása pótdíjazás nélkül történik.

MÁS FELMERÜLŐ KÉRDÉS ESETÉN:

Kérem hívja fel az FTSZV ingyenesen hívható ügyfélszolgálatát a 06 80 55 00 55 telefonszámon. vagy látogasson el www. ftszv.hu/lakossagiszennyviz weboldalra

 

Tájékoztató a szennyvízszállítás új rendjéről és a díjszabás változásáról Budapesten

Tisztább környezet, rendezett körülmények a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. tájékoztató kiadványa

Lakossági szennyvíz

A Budapesten végzett lakossági szennyvízszállítás rendjében és a szolgáltatás díjának elszámolásában 2012. január 1-től néhány jelentős változás lép életbe.
A módosítások célja, hogy Budapest érintett területein az ott lakók érdekeit szolgálva, a környezetüket kímélve, rendezett és szabályozott körülmények között történjen a szennyvízszállítás.
Ebben a tájékoztatóban összefoglaltuk a változásokkal kapcsolatos legfontosabb információkat és tudnivalókat. Bízunk abban, hogy szolgáltatásainkkal és a szennyvízszállítás terén hamarosan bekövetkező változásokkal az eddigieknél is hatékonyabban tudjuk szolgálni Budapest lakóit és környezetünk védelmét.

Mi változik?

1. Változik a díjszámítás módja.
A szennyvízszállítás díját a jövőben az ingatlanon keletkezett és nem az onnan elszállíttatott folyékony hulladék mennyisége alapján határozzuk meg. Ezt legegyszerűbben és leghatékonyabban az ingatlanon elhasznált ivóvíz mennyiségét mérve lehet megtenni. Ugyanúgy, mint a csatornahasználati díjak esetében, aminek alapja szintén a Fővárosi Vízművek Zrt. által mért vízfogyasztás.
A díjszámításban –természetesen– a vízfogyasztáshoz hasonlóan, az arra jogosultaknál érvényesítjük a különböző (pl. locsolási) kedvezményeket. A változás eredménye, hogy a vízfogyasztás alapú számítással egységessé válik a lakossági szennyvízszállítás számlázása és díjfi zetési rendje Budapesten.
Azokon a területeken, ahol lehetőség lenne a csatornára kötésre, de ezt az érintett tulajdonosok nem tették meg, ott talajterhelési díjat kell fi zetni azután a szennyvízmennyiség után, amelyek elszállítását a tulajdonos nem tudja igazolni az önkormányzat felé. A talajterhelési díj alapja csökkenthető a ténylegesen elszállításra került szennyvíz mennyiségével. Ennek eredményeképpen reméljük, hogy egyre többen csatlakoznak majd a vezetékes csatornahálózatra.

2. Változik a szolgáltatás jogi szabályozása is.
Mostantól kizárólag egyetlen közszolgáltató cég, vállalatunk, az FTSZV Kft. végezheti a lakossági "szippantott" szennyvízszállítást. A szolgáltatást egyedüli közszolgáltatóként a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi (FTSZV Kft.) végezheti Budapest területén az 59/2011 (X.12.) számú Fővárosi Közgyűlési rendeletnek érvényt szerezve. Erre azért van szükség, hogy mostantól csak szabályozottan, átláthatóan, ellenőrzött és környezetkímélő módon történhessen a folyékony hulladék szállítása és kezelése. Minden, a szabályozott szennyvíztisztításba eddig be nem vont ingatlantulajdonos érdekeltté válik a szolgáltatás igénybevételére.

3. Változik a fi zetés módja: nincs többé készpénzes fizetés!
Az új rendszerben nem a helyszínen, készpénzben, hanem átutalással vagy postai csekken lehet fizetni kéthavonta. Ez a biztonságos és egyben tisztességes elszámolás garanciája.
A változás eredményeként mindkét fél számára átlátható, kiszámítható és igazolható lesz a díjfizetés.

Ne fizessen kétszer!

Fontos! Aki 2012. január 1-től mással szállíttatja a szennyvizet, az duplán fizet. Ha szeretné elszállíttatni, szippanttatni a szennyvizet mostantól csak a hivatalos budapesti közszolgáltatót hívja, mert ezt a tevékenységet cégünk végzi el
a kéthavonta számlázott díj ellenében! Ne fi zessen kétszer ugyanazért a szolgáltatásért!

Miért volt szükség a módosításokra?

Ezekre a változásokra az Európai Unió által meghatározott környezetvédelmi elvárások miatt van szükség. Hazánk az EU-csatlakozáskor jogszabályban külön vállalta, hogy az érintett területeken is az európai környezetvédelmi előírásoknak megfelelő módon és minőségben biztosítja a szennyvízszállítást. E feltételek teljesítése ugyanúgy feladatunk, mint minden más tagországnak. Ezért kellett a vonatkozó jogszabályokat módosítani. Ez segíti, hogy közvetlen lakókörnyezetünk tisztább, rendezettebb legyen, és felelősebben bánjunk a természettel.

Mikor lépnek életbe az új jogszabályok?

2012. január 1-től már a vízfogyasztás alapján határozzuk meg a szennyvízszállítás díját. Az új díjszámítás alapján kiállított első számlát 2012. március elején kapják meg ügyfeleink. Valamennyi érintett ingatlantulajdonos a cégünktől érkező első számlalevél mellett pontos tájékoztatást kap a változások részleteit illetően.

Kiket érintenek a módosítások?

Budapesten az ingatlanok alig 5 százalékán, jellemzően a külső kerületek egyes részein megoldatlan a csatornázás. Ez mintegy 47 ezer ingatlant jelent, ezek tulajdonosait érintik a változások. Ugyanakkor mindenki érintett, akinek lakókörnyezetében eddig problémát okozott a szennyvíz elszállítása vagy gondatlan kezelése!

Mennyibe fog ez kerülni?

A szennyvízszállítás vízköbméter alapú díja 2012-ben 337,70 Ft + ÁFA /m³. Aki kevesebb vizet használ, az a szennyvízkezelésért is kevesebbet fizet. Az átlagos vízhasználati szokásokat és a háztartások adottságait figyelembe véve a legtöbb érintett esetében nem kell jelentős költségnövekedésre számítani a szippantás díjához képest.
Egyértelmű előnye a rendszernek, hogy ezt a díjat kéthavonta fogjuk kiszámlázni, így a felmerülő költségek jóval tervezhetőbbek lesznek.

További információkért kérjük, hívja ingyenes zöld számunkat,

06-80-550055

vagy látogasson el honlapunkra!

 

A "szippantott" szennyvízszállítási díjváltozás felkészülési időszaka
2012. január 1-től megkezdődik

2012. február 29-ig
A felkészülési időszakban a "szippantott" szennyvíz készpénzért kerül elszállításra, melynek díja nem változik, 1498 Ft +Áfa/m³.

2012. március 1-től
Vízfogyasztása alapján a vízszámlával együtt fizeti a lakossági szennyvízszállítást, melynek díja 2012. márciusától 337,70 Ft + ÁFA /m³ a fogyasztott víz mennyisége alapján.

<< Vissza a főoldalra

Keresés

   

Legfrissebb híreink: